double arrow

Призначення команди присвоєння


Команда присвоєння призначена для надання змінній деякого значення. Ця дія позначається символами ”:=”.

Загальний вигляд команди присвоєння : <ім’я змінної >:=<вираз> ;, де вираз – це запис мовою програмування правої частини деякої формули, призначеної для перетворення даних.

Команду присвоєння можна використовувати для підрахунку кількості подій чи об'єктів, тобто як лічильник k:=k+1.

Охарактеризувати розділ оголошень змінних

Розділ оголошення змінних є найважливішим в блокові оголошень. Кожна змінна, що зустрічається в програмі, повинна бути описана, тобто, повинен бути вказаний її тип. Опис змінної повинен передувати використанню її в тексті програми для того, щоб у момент використання вона була вже “знайома” компілятору.

Охарактеризувати розділ оголошень сталих

Розділ опису констант У розділі опису констант проводиться присвоювання ідентифікаторів констант постійних значень . Розділ починається зарезервованим словом const , за яким слід ряд виразів , які присвоюють ідентифікаторів постійні числові або строкові значення . Вирази присвоювання відокремлюються один від одного крапкою з комою .
Охарактеризувати уведення та виведення даних

Ввід/вивід, введення-виведення (англ. I/O, input/output) в інформатиці — взаємодія між обробником інформації (наприклад, комп'ютер) і зовнішнім світом, який може представляти як людина, так і будь-яка інша система обробки інформації. Введення, ввід — сигнал або дані, отримані системою, а вивід — сигнал або дані, надіслані нею (або з неї).

Пристрої введення-виведення використовуються людиною (або іншою системою) для взаємодії з комп'ютером. Наприклад, клавіатури і миші — спеціально розроблені комп'ютерні пристрої введення, а монітори та принтери — комп'ютерні пристрої виводу. Пристрої для взаємодії між комп'ютерами, як модеми та мережеві карти, зазвичай служать пристроями введення і виведення одночасно.

Формат виведення – це встановлення кількості позицій для виведення значення на екран.

Типи арифметичних виразів. Операції divImod. Правила пріоритетів операцій.

Арифметичні вирази складаються з констант, змінних і операцій над ними.

Вирази записуються в один рядок. У виразах використовуються лише круглі дужки, причому кількість відкритих та закритих дужок повинна бути однакова. Не можна записувати підряд два знаки арифметичних операцій. При обчисленні виразів потрібно дотримуватись пріоритету операцій.

  1. Операції виконуються зліва на право відповідно старшинству операцій.
  2. Операція обчислення функцій.
  3. Операція множення, ділення.
  4. Операції додавання та віднімання.

Звичайні дроби, багатоповерхові дроби, складні функціональні залежності тощо у мові програмування записуються в один рядок, причому порядок виконання дій контролюється за допомогою круглих дужок.

Oперації DIV (ділення націло) та MOD (остача від ділення) виконуються тільки з цілими типами даних і спроба використати у якості операторів для них дійсні дані призводить до помилки.Сейчас читают про: