double arrow

Тема 4. Основи фінансового управління розвитком підприємства


План лекційного заняття:

1. Механізм управління розвитком підприємства: засади формування та структурні компоненти.

2. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії.

3. Управління цілями розвитку підприємства.

4. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

План семінарського заняття:

1. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії.

2. Управління цілями розвитку підприємства.

3. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

4. Матриця балансу «життєвих циклів» продуктів.

Перелік питань до самостійної роботи:

1. Матриця балансу «життєвих циклів» продуктів.

Рекомендована література: (2, 5, 7, 8, 17, 26, 30, 34 ).Сейчас читают про: