double arrow

C. Электронды микросоп


D. Тонометрлер

E. Гербарий

F. Термометр

 

77. Танымның негізгі кезеңдері:

A. Елестету

B. Оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен формалары

C. Сезім (түйсік)

D. Цитологиялық зерттеулер

E. Эмбриологиялық даму кезеңдері

F. Әдістеме оқу жұмысының құралын анықтайды

G. Оқу пәнінің мазмұны

 

78. Құбылыстарды сипаттайтын эмпирикалық білімге қарағанда, теориялық білім түрлері:

A. Оқу ісін ұйымдастыру арасындағы ілім

B. Барлық әрекет түрлерін логикалық ұйымдастыру жөніндегі ілім

C. Өсімдіктер құрылысы жөніндегі ілім

D. Практикалық проблемаларды тиіді шешуі

E. Жасушаның құрылысы өніндегі ілім

F. Ғылыми дүниетанымға және әлем бейнесіне негіз болуы

G. Ғылымды түсіндіріп мәнін ашады

 

79. Биология әдістемесінде эстетикалық тәрбие шаттары

A. Табиғатпен тікелей қатынаста болу, әдебиеттің және өнердің басқа туындыларын пайдалану

B. Гуманитарлық-эстетикалық циклда болатын пәндермен биологияның тығыз байланыста болуы
C. Эволюциялық құбылыстарды зерттеуде

D. Мектеп биология пәнінің мақсаты – зерттеу арқылы табиғат жөнінде жаңа мағлұматтар алу

E. Эмбриологиялық даму кезеңдерін іздеп табуда

F. Тіршіліктің ұйымдасу деңгейлерін зерттеуде

 

80. Денсаулықтың құрам бөліктері

A. Тәндік құрам бөлігі

B. Адамгершілік құрам бөлігі

C. Жеке тұлғаның мүдделері мен құндылықтарын

D. Табиғаттағы мінез құлық мәдениетін және экологиялық сананың қалыптасқандағы деңгейінің әрекет өсіңкілігімен байланыстырылу

E. Биологиялық құрам бөлігі

F. Экологиялық құрам бөлігі

G. Жеке тұлғаның жас ерекшелік дамуымен байланыстырылуы

 

81. Оқыту әдістері қолданылады

A. Тіршілік ұйымдасу деңгейлерін зерттеуде

B. Практикалық білімде (білім көз үшеу – сөз,оқу нысаны, пәнді практикалық тексеру)

C. Эволюциялық құбылыстарды зерттеуде

D. Тұқым қуалаушылық заңдылықтарын реттеп түзетуде

E. Ауызша ( білім көзі біреу – сөз)

F. Мектеп биология пәнінің мақсаты – зерттеу арқылы табиғат жөнінде жаңа мағлұматтар алу

G. Эмбриологиялық даму кезеңдерін іздеп табуда

 

82. Жаратылыстану ғылымының зерттеу тәсілдерінің комбинациялары:

A. Иллюстративті

B. Арнайы

C. Психологиялық

D. Құрылымдық

E. Педагогикалық

F. Шартты

 

83. Ғылым ретінде биологияны оқыту әдістемесінде пайдаланылатын зерттеу әдістері:A. Бақылау нәтижелерін. Экспирименттік тәжірибе жұмыстарын өңдеу, тұжырымдау, талдау жүргізіліп, ғылыми болжам нақтыланған теория

B. Генетикалық әдіс

C. Сестематикалық әдіс

D. Цитологиялық әдіс

E. Қалыптастыруша экспиримент

F. Гистологиялық әдіс

 

84. А.Я. Гердтің педагогикалық еңбектерінің негізгі ой пікірлері:

A. Өсімдіктер флорасына қатысты танымда олардың көптүрлілігіне.

B. Әдебиетті қарапайымнан күрделіге қарай

C. Мектептегі оқытудың бастапқы кезеңдерінде табиғатты кешенді түрде оқып үйренуді енгізу

D.«Адам анатомиясы және физиологиясы» курсының атын және соған сәйкес мазмұнын жалпы, ортақ «Адам» деп өзгерту

E. Математикалық есеп шығаруға

 

85. Мектептің оқу – тәжірибе алаңының сәндік бөлім өсімдіктері (Д):

A. Жапырақты көкөністер

B. Жидектік дақылдар

C. Шие және өрік

D. Өсімдіктердің отаны

E. Көпжылдық өсімдіктер

 

86. 1853 жылы шыққан оқулықтар:

A. Әдебиеттен

B. Генетикадан

C. Математикадан

D. Зоологиядан

E. Физикадан

F. Систематикадан

 

87. Эмбриологиялық ұғымдар:

A. Тамырдың тыныс алуы

B. Тамырдың мофологиясы

C.Бластула

D. Генотип

E. Бластомер

F. Гаструла

 

88. Экологиялық білім беру мен тәрбиелеу міндеттерін шешудің негіздері:A. Биологияны оқытудың қажетті формаларын іздеп табуға көмегін тигізеді

B. Жеке тұлғаның арман – мұраттары мен сенімдерін

C. Табиғат, адам және қоғамның өзара әрекеттесуі жөніндегі ғылыми білімдердің кіріктірілуі ( интеграциялануы )

D. Табиғи ортаны оқып үйрену мен оны жақсарту мақсатындағы оқыту үрдісі кезінде таным мен практикалық әрекеттердің бірлігін қамтамасыз ету

E. Жергілікті және ауқымды экологиялық проблемаларды ашуда олардың өзара байланыстылығы

 

89. Құбылыстарды сипаттайтын эмперикалық білімге қарағанда, теориялық білім түрлері:

А) Ғылымды түсіндіріп, мәнін ашады

В) Өсімдіктердің құрылысы жөніндегі ілім

С) Ғылыми дүниетанымға және әлем бейнесіне негіз болуы

D) Жасушаның құрылысы жөніндегі ілім

Е) Практикалық пробламарды тиімді шешуі

Ғ) Жануарлардың құрылысы жөніндегі ілім

G) Барлық әрекет түрлерін логикалық ұйымдастыру жөніндегі ілім

 

90) Дүниетаным:

А) Тұқым қуалау заңдылықтары жөніндегі ілім

В) Өсімдіктердің құрылысы жөніндегі ілім

С) Жасушаның құрылысы жөніндегі ілім

D)Жеке тұлғаның мүдделері мен құндылықтары

Е)Жеке тұлғаның арман мұраттары мен сенімдері

F)Жеке тұлғаның өмірлік бағдарламаласы

 

91. Жеке тұлғаның табиғи ортаның қазіргі жағдайына жауапкершілігін қалыптастыру мен дамытуда негіздері:

А) Тұқым қуалаушылық заңдылықтарын зерттеу

В) Табиғаттың көпқырлы құндылығын түсіну: табиғаттағы саналы мінез-құндылықтың практикалық білігі мен дағдысын меңгеру

С) Өсімдік жасушасының құрылысын зерттеу

D) Оқытудың, оқытудың әдістері мен формаларын анықтау

Е) Жануар жасушасының құрылысын зерттеу

 

92.Жаратылыстану пәндерін оқытуда кеңінен қолданылған идеялар:

А) Математикалық есептердің дұрыс шығу идеясы

В) Ережелерді білу идеясы

С) Практика мен теорияның қатар жүру идеясы

D) Шаруашылықтың қалай дамуы

Е) Сабақтың дұрыс ұйымдастырылуы

F) Әлемнің материялдық және шынайылық идеясы

G) Ынтымақтастық идеясы

 

93.Зерттеушілік әдіс:

А) Оқулықтар

В) Сұрақтарға жауап береді

С) Ойға түсіру арқылы

D) Көрнекті бейнелі материал

Е) Іздестіру барысында шығармашылық әрекет қылықтарын танытады

F) Ұстаз өзі зерттеушілік тұрғылда тапсырма құрады

G) Оқушы оның шешу жолдарын іздестіреді

 

94. Жаңа ақпаратт алудың ең алғашқы тәсілі:

А) Жануар жасушасын зерттейді

В) Қабылдағанды түйсіну (жете түсіну)

С) Есте сақтау

D) Қабылдау

E) Адам организімін зерттейді

F) Жануарлар түрлерін зерттейді

G) Өсімдік жасушасын зерттейді

 

95. Оқыту пәнінің таңдап алуда Половцовтің В. В. ұстанымдары:

А) Математикадан

В) Генетикадан

С) Мектепте оқыту үшін биологиялық материалды толық беретін ағзаларды таңдау

D) Өсімдіктің немесе жануардың тіршілік қалпы олардың мекен ету ортасымен бірлікте оқытылуы қажет

Е) Формалар олардың атқаруымен (атқаратын қызметімен) байланыста оқытылуы керек

 

96. Мектептің оқу-тәжірбие алаңының өсімдіктер биологиясы бөлімі (Е):

А) Бұршақ тұқымдастар

В) Шие және өрік

С) Қылқанды, споралы өсімдіктер

D) Дарвиндік алаң

Е) Гүл сағағы

 

97. А.Я. Гердің (1841-1888) XIX ғасыр соңындағы негізгі еңбектері арналады:

А) Математикалық есеп шығаруға

В) Әдебиетті қарапайымнан күрделіге қарай

С) Мектептің жаратылыстану курсын дарвинизм негізінде құруға

D) Ч.Дарвиннің ілімінің Ресейдегі алғашқы ізбасарларыныңбірі болғандығына

E) Генетикалық ақпаратты көшіруге

F) Вирустарды танып білуге

G) Тарихты индукцивтік жолмен зерттеуге

 

98. Арнайы ұғымдар:

А)Ағзадағы зат және энергия айналымы

В) Популяция

С) Фотосинтез

D) Мүшелердің формасы мен функциясының байланысы

E) Генетикалық ақпаратты көшіруге

F) Көбею

G) Өзін-өзі тудыруы (екі еселенуі)

 

99. Тұлғаның құрылымдық компоненттері байланысты:

А) Анатомияға, морфологияға

В) Тарих, математикаға

С) Жеке тұлғаны іс-әрекетке ендіру арқылы өзін-өзі тәрбиелеуге белсене қатысуға

D) Ботаника, зоологияға

E) Ботаника, зоологияға, химияға

F) Адамзаттық өркениетті тұлғаның бойына біртіндеп сіңіруге

 

100. Оқушылардың табиғи ортаға деген жауапкершілікті қалыптастыру психологиясы ережелері негізделеді:

А) Адамгершілік құрам бөлігіне

В) Жеке тұлғаның мүдделері мен құндылықтарына

С) Биологияны оқытудың формаларын іздеп табуға көмегін тигізеді

D) Жеке тұлғаның жас ерекшелік дамуымен байланысына

E) Табиғаттағы мінез-құлық мәдениетін жәнеэкологиялық сананың қалыптасқандағы деңгейінің әрекет өсінкілігімен байланыстырылуына

F) Оқушылардың санасына дүниетанымның дұрыс негіздерін сіңіруге

 

101.Б.Е.Райковтың жіктеу принципі:

А) Бақылау

В) Индуктивті

С) Практикалық

Д) Дедуктивті

Е) Бекіту

F) Традуктивті

G) Сөз сөйлеу

H) Көрнектілік

 

102.Білім берудің қандай сұраққа мазмұнды жауап беретінін анықта:

А) Не үшін оқытылады

В) Қанша оқытады

С) Жеке тұлға болып қалыптасуына

Д) Неге оқытады

Е) Сауаттылыққа

 

103. Дамыта оқытудың негізгі принциптері:

А) Оқушы өзінің әлеуметтік күйін пайдаланады

В) Жоғарары қиындық деңгейінде өткізілді

С) Оқушының бос уақыты көбірек болады

Д) Оқушы қиындыққа шыдамайды

Е) Басты рөлді атқарушы теориялық білім беру

F) Оқушы оқу үдерісін саналы түрде мойындайды

104.Жеке тұлғаны қалыптастырудағы басты мақсат:

А) Дамыта оқыту

В) Тәрбиелеу

С) Эксперимент жүргізуден

Д) Даму

Е) Оқу

F) Деңгейлеп оқыту

G) Оқыту

 

105.Білім берудің қандай сұраққа мазмұнды жауап беретінін анықта:

А) Ненің көмегімен оқытады

В) Неге оқытады

С) Қанша оқытады

Д) Қашан оқытады

Е) Қалай оқытады

F) Қалай оқытады

G) Кім оқытады

H) Не үшін оқытады

 

106. Оқыту процесіндегі мақсаты , міндетіне байланысты. Кейс әдісі жіктеледі:

А) Оқушының сабаққа белсенділігін арттыру

В) Оку-тәжірибе участогіндегі жұмыстар

С) Табиғатқа саяхат ұйымдастыру

Д) Оқушылардың тәлім-тәрбиесін бағалау

Е) Мәселені суреттеп, жалпы шешім шығару

 

107. Студенттерді оқу әдісі жүйесіне дайындауға кіреді:

А) Курстық жұмыстар

В) Дәрістер циклі

С) Қосымша сабақтар

Д) Сыныптағы сабақ

Е) Лабораториялық – практикалық сабақтар кешені

 

108. Педагогикалық процестің мониторингі:

А) Мәдени дамуын бақылау

В) Шығармашылық қабілетін бақылау

С) Басқару сияқты

Д) Мұғалімдердің мамандықтарын анықтау

Е) Даму динамикасын қадағалау

 

109. Оқушының нағыз мүмкіндігіне қойылатын талап:

А) Көрнекілік

В) Қатысуы

С) Көңіл – күйіне

Д) Опитимальділігі

Е) Сенімділігі

 

110. Биология кабинетінде болатын көрнекі құралдар жүйесі:

А) Кабинетте мұғалімдердің кимдері тұлады

В) Кабинетті тазалайтын құрал – жабдықтар сақталады

С) Кабинетте пайдаланудан шығып қалған құралдар сақталады

Д) Кабинетте алғашқы жәрдемге керекті дәрі – дәрмектер болады

Е) Кабинетте компьютерлер мен парта , тақталар болады

F) Дидактиқалық карточкалар, оқу – құрал жабдықтар, кестелер

G) Табиғи нысандар, олардың коллекциялары

H) Зертханалық құрал – жабдықтар, сулы препараттар

 

111. Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формалары:

А) Пәннен алған білімін толықтыру

В) Үйірме жұмысы

С) Музыкалық мектеп

Д) Жас техниктер мен натуралистердің жұмыс станциясы

Е) Музей, театрларға табиғатқа серуендеу

F) Балаларға арналған спорт мектебі

 

112. Мұғалімдер тәжірибесіндегі дәстүрлі емес сабақтардың түрлері:

А) Ұйымдастыру сабақтары

В) Ертегі, аукцион және сайыс сабақтары

С) Экологиялық сабақтар

Д) Әдебиеттермен шұғылдану сабағы

Е) Топсеруендік сабақтар

F) Дербес сабақтар

 

113. Мұғалімнің сабаққа дайындалуының кезеңдері:

А) Сабақтың бағдарламағы сәйкес сабақтар жүйесіндегі орнын анықтап танысу

В) Сабақтың ұйымдастырылуына көңіл бөлу

С) Сабақтың типтері мен әдістеріне сәйкес жоспор құру

Д) Оқулықтағы ақпарат көлемімен және мазмұнымен анықтап танысу

Е) Әдебиеттерді ғылыми және көпшілік деп бөледі

F) Сабақ сұрауға арналған тапсырмалар

G) Көрнекі құралдарды өткен сабаққа сәйкес дайындау

 

114. Ерте ғасырдағы грек философтарының тәрбиелеу жүйелерін ұсынған:

А) А. Сен – Симон

В) И. Г. Песталоцци

С) И.Ф. Герберт

Д) Платон

Е) Аристотель

F) Р.Оуэн

G) Ф.А.В. Дистервергер

H) Сократ

 

115.Биологиялық кабинет:

А) Биологиядан оқу – тәрбие үрдісін ұйымдастыру үшін арнайы жабдықталған бөлме

В) Кабинетте әртүрлі өсімдіктерді және жануарларды кездестіретін өз алдына табиғаттың бір бөлшегі

С) Тек қана жаңа жыл кештері өтеді

Д) Кабинет – сабақ жүретін сынып болмесі , онда биологиялық білім игеріледі

Е) Наурыз мейрамын тойлау үшін безендіріледі

F) Кабинетте оқушылар үй тапсырмаларын орындайды

G) Оқушыларды тәрбиелеу үшін ерекше орын болып табылады

H) Оқушылар мен мұғалімдер осы жерде кештер туралы мәселелерді қозғайды

 

116. Түсініктерді дамыту деңгейлері:

А) Жалпы түсініктерді қорытындылау

В) Түсініктердің орнын анықтау

С ) Фактологиялық

Д) Қайталау, оқу протцесіне қолдану

Е) Түсініктерді нақтылау

F) Арнаулы түсініктерді қалыптастыру

G) Операциялы дәлелдеу

H) Шығармашылық – танымдылық

117.Оқушыны гуманистік, потенциалын іске асыруға қолданылатын оқыту технологиясы:

A) Модульдік оқыту

B) Ұжымдық ойластырып оқыту

C) Дамыта оқыту

D) Дәстүрлік оқыту

E) Жоба құрып оқыту

F) Ролдік ойынды қолданып оқыту

G) Белсенді әдістерді пайдалану

H) Тереңдетіп оқыту

 

118.Мәселелі – дамыта оқыту технологиясын алғашқы ұсынған педагог ғалымдар:

A) Менчинской Н. А.

B) Давыдова В.В.

C) Дистервег А.

D) Эльконин Д. В.

E) Занков Л.В.

F) Ушинский К.Д.

G) Песталлоций И.Г.

 

119. Дамыта оқытудың Л.М. Фридман қалыптастырған принциптері

A) Мектеп әкімшілігінің талабына қарай

B) Оқу бағдарламасына байланысты

C) Оқушының даралық ерекшеліктеріне қарай дамыту

D) Сыныптағы оқушылардың жалпы білім деңгейіне қарай

E) Еркін және шығармашылық қызметкерлік принцип

F) Оқу материалының көлеміне қарай жолдарының реті

G) Жоғары деңгейде ұйымдастыру, шешу жолдары

 

120. Мамандық бұл-:

A) Жоғары білім алу

B) Жеке өндіріс салаларының маманы

C) Нақты саладағы сабақтың түрі

D) Өз бетінше білім алуда қалыптасқан

E) Оқушының қызметтерінің жиынтығы

F) Ғылым саласының маманы

 

121. Прагматикалық (праксеологиялық) таңдаудың негізгі ұғымдары:

A) Құзырлылық

B) Тұлғалылық

C) Әлеуметтік

D) Нәтижелілік

E) Тиімділік

F) Құндылығы

 

122. Миға шабуыл» әдісімен оқыту тұрады:

A) Оқу құралдарына, әдебиетке сүйенуСейчас читают про: