double arrow

Базові знання, уміння та навикиРухова активність дітей і підлітків, її фізіологічне значення, методи оцінки; фізична культура як засіб збереження та зміцнення здоров’я, профілактики гіпокінезії [нормальна фізіологія, фізичне виховання, загальна гігієна]; гігієнічні вимоги до організації та умов проведення занять з фізичного виховання та трудового навчання дітей і підлітків [загальна гігієна]; загартовування дітей і підлітків [загальна гігієна, педіатрія].

Зміст теми

Засоби та форми фізичного виховання в дитячих закладах. Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання дітей і підлітків. Захворювання, зумовлені нераціональною організацією фізичного виховання. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки уроку фізичної культури. Групи фізичного виховання. Гігієнічні вимоги до місць проведення занять з фізичного виховання. Лікарський контроль за організацією занять фізичною культурою. Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального загартовування дітей і підлітків. Основні способи загартовування. Гігієнічні принципи раціональної організації трудового навчання дітей і підлітків. Фізіолого-гігієнічні основи проведення контролю за трудовим навчанням школярів. Професійна орієнтація як гігієнічна проблема, її функції та складові. Наукові основи проведення лікарсько-професійної консультації, професійної орієнтації та професійного відбору. Методи прогнозування професійної успішності підлітків.
Рекомендована література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 457-467.

2. Гігієна дітей і підлітків: Підручник / За ред. В.І.Берзіня. – К.: Асканія, 2008. – С. 123-169, 218-220, 224-225.

3. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 195-199.

4. Гігієна та екологія: Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Б.А.Пластунов та ін. – Львів, 2011. – 263 с.

Додаткова:

5. Гигиена детей и подростков: Учебник / Под ред. В.Н.Кардашенко. – М.: Медицина, 1988. – С. 169-261, 355-358, 409-411, 429-437.

6. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков / В.И.Берзинь и др. – К.: Вища школа, 1989. – С. 127-162, 178-186, 249-254.

7. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01.Контрольні питання

1. Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання дітей і підлітків. Засоби та форми фізичного виховання у дитячих закладах. Поняття про рухову активність, критерії її гігієнічної оцінки. Наслідки гіпокінезії та гіперкінезії, їх профілактика.

2. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки уроку фізичного виховання, гігієнічні вимоги до місць проведення занять.

3. Лікарський контроль за організацією фізичного виховання дітей і підлітків.

4. Фізіолого-гігієнічні основи загартовування дітей і підлітків, основні принципи і способи загартовування.

5. Гігієнічні принципи раціональної організації трудового навчання дітей і підлітків. Лікарський контроль за організацією трудового навчання школярів.

6. Лікарсько-професійна консультація, професійна орієнтація та професійний відбір, їх функції та етапи. Методи прогнозування професійної успішності підлітків.

Контрольні тести 6.190-232 [4].

Контрольні завдання

1. Оцінити за даними ситуаційної задачі організацію й умови проведення уроку фізичного виховання, інтенсивність навантаження на уроці за фізіологічною кривою пульсу, визначити фактори ризику та їх можливі негативні наслідки для здоров’я дітей, обґрунтувати профілактичні заходи [1, С. 460-463].

Задача. Уроки фізичного виховання у 9-му класі відбуваються двічі на тиждень у понеділок та четвер на 4-му уроці, наступний урок за розкладом у відповідні дні – математика та біологія. Уроки проводяться у спортивному залі з розмірами 8·18 м і висотою 3 м, розташованому в підвальному приміщенні. Світловий коефіцієнт у залі – 1:7, штучне освітлення забезпечується 6-ма лампами розжарювання з питомою потужністю 15 Вт/м2. Температура повітря у залі – 20оС, відносна вологість – 79%, швидкість руху повітря 0,05 м/с. Хронометраж уроку: вступна частина – 10 хв, основна – 30 хв, заключна – 5 хв. Загальна щільність уроку – 75%, моторна щільність – 55%. Пульс у двох обстежених хлопців після вступної частини уроку перевищував вихідний рівень на 10%, після основної – на 50%, заключної – на 5%. Пульс стабілізувався через 1 хв після завершення уроку. Однакове навантаження на уроці разом з іншими виконували п’ятеро дітей, які знаходяться на диспансерному спостереженні з приводу: 1) перенесеного 6 місяців тому ревматичного ендокардиту з відсутніми ознаками активності ревматичного процесу та недостатності кровообігу; 2) перенесеного понад рік тому кардіотонзилярного синдрому; 3) бронхіальної астми з частими нападами та наявними ознаками дихальної та серцево-судинної недостатності; 4) перенесеної 6 місяців тому апендектомії; 5) міопії слабкого ступеня.

2. Оцінити за даними ситуаційної задачі організацію й умови проведення уроку трудового навчання, визначити фактори ризику та їх можливі негативні наслідки для здоров’я дітей, обґрунтувати профілактичні заходи [1, С. 460-463; 2, 123-128; 3, С. 199, 203].

Задача. Урок трудового навчання у 6-му класі відбувається у середу на 4-5-му уроках, 6-й урок – фізкультура. Урок праці проводиться у столярній майстерні площею 50 м2, розташованій на першому поверсі школи в окремому блоці. 15 верстатів встановлено у три ряди перпендикулярно до вікон, відстань між верстатами – 80 см, між рядами верстатів – 100 см. Учні використовують інструмент для дорослих. Температура повітря у майстерні – 21оС, відносна вологість – 70%, швидкість руху повітря 0,15 м/с, світловий коефіцієнт – 1:5, кут падіння світлових променів на верстати, які знаходяться біля внутрішньої стіни, – 25о, кут отвору – 4о. Урок складається з теоретичної, практичної та заключної частин. Перерва між уроками триває 10 хв. Щільність робочого часу становить 80%. Безперервна робота учнів за столярними верстатами – 20 хв. Під час уроку учні переносили заготовки масою 5 кг. Частота пульсу у двох досліджуваних учнів після уроку на 20% вища, ніж до уроку.

3. Спрогнозувати успішність професійного навчання й обгрунтувати рекомендації щодо корекції функціонального стану підлітка [1, С. 465-467; 2, С. 128-139] за даними ситуаційної задачі 4.3 [1, С. 458].

 Сейчас читают про: