double arrow

Организационная структура. специальность 5.110102 «Сестринское дело»

Межпредметная интеграция

Теоретического занятия № 2

Методическая разработка

специальность 5.110102 «Сестринское дело»

Дисциплина: Медсестринство в педіатрії

Тема:Хвороби новонароджених, пов’язані з пологовими проблемами. Гемолітична хвороба новонароджених

Продолжительность занятия: 90 хв..

Формы и методы проведения: Лекція.

Цели занятия:

Учебные: Ознайомить студентів з причинами пологових травм, асфіксії, гемолітичної хвороби новонароджених. Вивчити клінічні прояви захворювань, мед сестринське обстеження при них, догляд, діагностику, принципи лікування та профілактики.

Воспитательные: Прищеплювати любов до обраної професії, виховувати почуття відповідальності при виконанні лікарських призначень.

Деонтологические: Виробити вміння терплячого, ласкавого звернення до хворої дитини і уважного, тактовного спілкування з її матір’ю.

Оснащение занятия:

Методическое Материальное
Таблицы, стенды, схемы ТСО
- Конспект лекції - Графічний диктант - Методична розробка позааудиторної самостійної роботи студентів Таблицы «Гемолітична хвороба» Слайди „Асфіксія” „Гемолітична хвороба”
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     

Обеспечивающие дисциплины Внутрипредметные связи Обеспечиваемые дисциплины
Сестринська справа „Етапи сестринського процесу” Новонароджена дитина Медсестринство в реанімації „Асфіксія”
  Невідкладні стани в педіатрії „Судоми”
Фармакологія    
„Детоксікаційні средства” „Серцево-легенева реанімація” Медсестринство в акушерстві „Патологічні пологи”
  „Асфіксія” „Судоми” „Медсестринство в неврології”

и содержание занятия

1. Подготовительный этап: 5 мин.

2. Постановка учебных целей: 2 мин.

3.Актуализация темы: 4 мин. ____________________________________________

Мотивация учебной деятельности студентов:

Патологія новонароджених є однією з актуальних проблем педіатрії. По статистичним даним захворювання новонароджених займають перше місце в структурі дитячої захворюваності й смертності. Гідно Міжнародному консенсусу по реанімації новонароджених щорічно на земній кулі помирають більш 5 млн. новонароджених і в 19% - від асфіксії, в 3,7% - від пологових травм. Гемолітична хвороба зустрічається у 0,2-0,7% випадків усіх пологів. Будь яке захворювання легше упередить чим лікувати. Тому кожна медична сестра повинна чітко знати причини, шляхи та профілактику цих захворювань.

№ этапа Название этапа и учебно-целевые вопросы Уровень усвоения Методы и формы контроля и обучения Материалы контроля и обучения Время в мин.
II. Основной этап: Изложение нового материала План занятия:       80мин
1. Пологові травми, визначення, етіологія, класифікація a I- II лекція таблиці  
Мед сестринський процес при пологової пухлини, кефалогематоми, ушкодження м’язів, ураження периферійної та центральної нервової системи aII лекція-бесіда відеомалюнки  
Профілактика ушкоджень при пологах aII лекція-бесіда відеомалюнки  
Асфіксія. Визначення, етіологія. Класифікація. aII лекція-бесіда таблиці  
  - оцінювання за шкалою Апгар aII лекція-бесіда таблицы  
Мед сестринський процес при асфіксії aII лекція-бесіда відеомалюнки  
Профілактика вторинної асфіксії        
Гемолітична хвороба новонароджених aII лекція-бесіда відеомалюнки  
  - визначення, етіологія, класифікація aII лекція таблица  
  - Медсестринський процес при ГБН aII лекція    
Уявлення про вроджені вади розвитку та спадкові захворювання aII самостійно рекомендації з самостійної роботи  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

III. Заключительный этап: 1. Закрепление нового материала           3 мин
2. Подведение итогов занятия      
1. Оцінювання за шкалою Апгар aII фронтальне опитування пробл. задача картка № 1   картка № 2  
Відміна фізіологічної жовтяниці від гемолітичної жовтяниці aII граф. диктант картка №  
           
           
           
           
           
           
           
         
           
3. Задание на дом: 2 мин. Самостоятельная работа. Складання кратного конспекту „Уявлення про вроджені вади розвитку та спадкові захворювання” стр. 54, 61-69.
  Основная литература: Ткаченко С.К., Пацюрко П.И..Учебник „Педіатрія”, стр.214-234 Тарасюк Н.В., „Клінічне медсестринство в педіатрії”. Медицина. 2006. стр. 7-31  
 
Дополнительная литература: В.Д. Тульчинская, Педиатрия. „Семейная медсестра”, Фенікс. 2003, стр. 61-69.
 
 
 

Сейчас читают про: