double arrow
Господарсько-правова відповідальність товарної біржі

Господарсько-правова відповідальність - це несення господарськиморганом несприятливих економічних наслідківбезпосередньо в результаті застосування до нього передбаче­них законом санкцій (мір відповідальності)економічного ха­рактеру 15, с 861]. Відповідно товарна біржа як учасник госпо­дарських відносиннесе господарсько-правову відповідаль­нії п> t;i правопорушенняncnVpi господарювання при застосу­ванні, підносно товарної біржі, господарських санкцій напідставах іі у порядку, передбаченомуГК України, іншими за­конами и договором. Застосуваннягосподарських санкцій, ЩОДО товарноїбіржі, у випадку правопорушення зіі боку га-рантуі захисізаконних прав іі інтересів громадяніі ор­ганізацій, що < учасниками біржової торгівлі, а також публічних інтересів держави. Реалізація відповідальності то-


Ыржонг пік ни,Сейчас читают про: