double arrow

Спосіб визначення фізичної працездатності за величиною роботи при стандартній частоті серцевих скорочень (тест РWC-170)


Обстежуваному пропонується виконати два навантаження на велоергометрі різної потужності (W1 і W2) з частотою педалювання 60 обертів за хвилину. Перше навантаження продовжується 5 хвилин і має відносно невелику потужність. Величину цієї потужності підбирають індивідуально в залежності від маси тіла обстежуваного за таблицею З.Б.Білоцерковського:

Маса тіла, кг 60-64 65-69 70-74 75-79
Потужність навантаження, кгм/хв

Після першого навантаження і відпочинку на протязі 3 хвилин пропонується виконати друге навантаження, величина якого визначається на основі величини пульсу під час першого навантаження за таблицею З.Б.Білоцерковського:

Потужність першого навантажен- ня, кГм/хв Потужність другого навантаження, кГм/хв..
пульс при першому навантаженні
80-89 90-99 100-109 110-119 120-129

Для розрахунків величини PWC-170 і оцінки фізичної працездатності обстеженого потрібно звернутись до схеми

Спосіб визначення фізичної працездатності у нетренованих осіб

( модифікований розробками кафедри - тест PWC -170 )

Обстежуваному пропонується виконати на велоергометрі два навантаження стандартної потужності-чоловікам -50 і 100 Вт, жінкам-50 і 75 Вт впродовж 5 хвилин з трьоххвилинною перервою на відпочинок. Частота педалювання складає 60 обертів за хвилину. В кінці обох навантажень визначаються пульс і артеріальний тиск. Розраховується подвійний добуток (ПД) - САТхЧСС/100. Фізична працездатність (ФП) у ватах визначається за формулою:

ПДінд. х W

ФП= ----------------- , де

ПД факт

W-потужність другого навантажування ;

ПД інд – індикаторний подвійний добуток для належного субмаксимального навантаження; має постійне значення 297,5 ум.од. для вікової групи 20 – 29 років і 280 ум. од. – для вікової групи 30-39 років;

ПД факт. – фактичний подвійний добуток при другому навантаженні .

Спосіб визначення фізичної працездатності за індексом відновлення пульсу після виконаної стандартної роботі( індекс Гарвардського степ-тесту)

Обстежуваному пропонується сходження на сходинку висотою 50 см для чоловіків і 43 см для жінок з частотою 30 сходжень за хвилину впродовж 5 хвилин. Темп рухів задається метрономом., частота коливань якого складає 120 за хвилину. Сходження на сходинку і спускання з неї здійснюється на 4 такти (удари метронома). Після закінчення фізичного навантаження обстежуваний відпочиває сидячи. Кількість пульсових ударів визначається з 60 до 90 секунди відновного періоду (значення f 1), з 120 до 150 секунди (f-2), і з 180 до 210 секунди (f 3). Розрахунки тестування виражаються в умовних величинах індексу Гарвардського степ-тесту. Для розрахунків і оцінки одержаних результатів слід звернутися до схеми.Сейчас читают про: