double arrow
Техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень

Ступінь технічної досконалості й економічну доцільність будівництва АТП, якість здійсненого проекту оцінюють техніко-економічними показниками (ТЕП). Рівень ТЕП залежить від призначення підприємства, типу та структури рухомого складу, умов експлуатації автомобілів; форми організації ремонтно-обслуговуючого виробництва, технологічних процесів і праці виконавців робіт; спосіб зберігання і розставляння автомобілів, розмірів земельної ділянки, рельєфу місцевості, способів забудови ділянки, поверховості будівель, використання будівельних матеріалів та ін. ТЕП проектних рішень поділяють на абсолютні, питомі й відносні. Їх кількість залежить від глибини аналізу. Чим глибший аналіз тим ширша номенклатура ТЕП. Проект оцінюють вцілому й за окремими його частинами.

Технологічну частину проекту оцінюють за такими показниками: загальна кількість потокових ліній ТО; загальна кількість робочих постів; кількість робітників на один мільйон кілометрів пробігу автомобілів; кількість робочих постів на один мільйон кілометрів пробігу автомобілів; кількість автомобілів на одного робітника; кількість автомобілів на один робочий пост; площа виробничих приміщень на один автомобіль.

Оцінювання окремих частин проекту за названими показниками не дає однозначної оцінки ефективності майбутнього підприємства, оскільки його здійснюють шляхом порівняння різноманітних показників проекту з еталонними значеннями та заносимо до таблиці:
Таблиця 19

Порівняння рішень з технологічної частини
Показник Розрахункова формула Розрахунок Резу-льтат Еталонне значення
Загальна кількість робочих постів 1+2+2+3
 
Продовження табл.19
Кількість робітників на 1 млн. км пробігу автомобілів, чол 3,23 ≤ 5
Кількість робочих постів на 1 млн. км пробігу автомобілів 0,56
Кількість автомобілів на одного робітника, шт 210/46 4,57 <4…5
Кількість автомобілів на один робочий пост, шт 26,25 ≥15
Площа виробничих приміщень на один автомобіль, кв.м. 1,9 ≈15
             

Видно, що лише еталонні значення площі виробничих приміщень на один автомобіль та кількість робочих постів на 1 млн. км пробігу автомобілів більші за розраховані для даного АТП, усі ж інші показники – в межах норми. Менша кількість робочих постів на 1 млн. км пробігу автомобілів пояснюється тим, що зони ЩО та ПР організовуються в дві зміни та мають незначну трудомісткість. А значення площі виробничих приміщень на один автомобіль менші, бо дана формула не враховує складські, технічні, адміністративні, громадські площі та площу зберігання автомобілів.Будь-яке збільшення основних фондів (будівництво нових, реконструкція існуючих підприємств) знижує рентабельність. Для її підвищення або підтримуванні на одному рівні треба, щоб кожна гривня, вкладена в основні фонди, давала віддачу не нижчу від середньо галузевого нормативу, тому для кожного проектного рішення треба здійснювати економічне оцінювання [6, c.336-337].

Спеціальне завдання

Діагностування – технологічний елемент профілактики та ремонту, основний метод виконання контрольних робіт. Специфічною якістю, яка відрізняє діагностику від звичайного визначення технічного стану, є, перш за все, вияв скритих несправностей без розбирання. Приналежність діагностування до ТО та ремонту виражається технологічним призначенням і ступенем спеціалізації [5, c.90]. Перед ТО-2 автобуси піддаються попередньому діагностуванню Д-2. У разі потреби Д-2 можна виконувати і перед ПР. Мета цього діагностування – дістати більш потужні та економічні характеристики автомобілів, виявити несправності, визначити способи та місце (ТО-2 чи ПР) їхнього усунення. На дільницю Д-2 автобуси надходять після діагностування за графіком. Після діагностування справні автобуси повертаються на деякий час в експлуатацію, а через 1-2 дні надходять до ТО-2. Виявлені несправності усувають при Д-2, ТО-2 або на дільниці ПР. Водночас рекомендується виконувати з цим діагностуванням регулювальні операції невеликої трудомісткості та робити заміну дрібних деталей (трудомісткість операцій менш як 10 люд.-хв.). Комплекс діагностування рекомендовано підпорядковувати начальникові відділу технічного контролю (ВТК) [6, c.126-127].

Необхідне обладнання для діяльності дільниці наступне:

Таблиця 20

Обладнання дільниці
Найменування Тип чи модель Кіль-кість Габаритні розміри
Стенд для діагностування тягових показників автобусів СД4-К-475 4×1,92×0,68
Пульт управління стендом
Аналізатор двигуна / мотор-тестор для карбюраторних двигунів К-488 1×0,7×1,9
Верстак слюсарний з паралельними тисками 531 1,5×0,6×0,8

Подовження табл. 21

Шафа для інструменту 1×0,52×1,85
Шафа для одягу 1,12×0,55×1,8
Вентилятор для охолодження   0,86×0,425
Оглядова канава   5,07×1,03
Стіл на металічній основі СМ-043/00/67 1,2×0,7×0,73
Прилад для перевірки системи запалювання Е-206 1,37×0,345
Драбина   0,5×0,1×1,5
Ларь для відходів   0,3×0,5×0,5

Для визначення площі дільниці враховуємо площу, яку займає обладнання, коефіцієнт щільності його розстановки (3,5) та площу самого автобуса. Виходячи з цього маємо наступну площу дільниці Д-2: м2, тому створюємо зону довжиною 12 м та шириною 6 м.

 

 

Висновок

Дане автотранспортне підприємство (АТП) – це експлуатаційне підприємство комплексного типу, яке здійснює перевезення пасажирів міста Чорнобай як у межах області, так і за її територію автобусами особливо малого класу РАФ-2203-01 у кількості 210 шт., зберігання, технічне обслуговування (ТО) та ремонт (ПР) цього рухомого складу, а також забезпечення необхідними експлуатаційними, ремонтними матеріалами та запасними частинами для здійснення безперервного виробничого процесу.

У ході проведеної роботи маємо наступні результати відносно функціонування даного АТП .

Постійно діючими мають бути відділ експлуатації, відділ технічного контролю, відділ головного механіка, по 2 тупикових пости ТО-1, ТО-2 та 1-ЩО за одиничного методу ТО, контроль за діяльністю яких здійснює відповідний відділ.

ПР потрібно здійснювати агрегатний методом на 3-х постах. При цьому технологічний процес ТО і ПР має типову форму організації, оскільки автомобіль не досить довгий час простоює в ПР, пасажирські перевезення здійснюються за заздалегідь відомими маршрутами, отже легше передбачити чергу ТО.

Ефективність здійснюваного технічного обслуговування визначається наступними факторами: організацією ТО і ПР, промисловою базою (обладнання), персоналом (зацікавленість, кваліфікація), системою забезпечення та резервування (запасні частини), парком рухомого складу (розмір та структура парку), умовами експлуатації автобусів.

Створені дільниці діагностування, агрегатна, слюсарно-механічна, електротехнічна, ремонт систем живлення, шиноремонтна, ковальсько-мідницька, зварювальна, жерстяницька, кузовна, малярна загальною площею близько 600 м2.

Роботи на АТП проводяться 46 штатними робітниками різних

спеціальностей: діагностики, акумуляторники, прибиральники, мийники, мастильники, заправники, слюсарі-авторемонтники, автоелектрики-карбюраторники, слюсарі з ТО і ТР паливної апаратури дизельних двигунів, мідники, бляхарі, ковалі, столяри, арматурники, токарі, оббивальники і маляри, слюсарі-авторемонтники, які працюють у спеціалізованих бригадах позмінно (по 8 год).

Щодоби на АТП у середньому здійснюється 3 обслуговування ТО-2, 9 обслуговувань ТО-1 та близько 126 обслуговувань ЩО.

Ефективність профілактики та ремонту автомобілів можна підвищити, впроваджуючи наукову організацію праці, оволодіваючи методами аналізу трудових процесів з врахуванням експлуатаційних характеристик автомобілів та психофізіологічних особливостей ремонтно-обслуговуючих робітників. Безпомилковість їхніх дій залежить від ступеня узгодженості можливостей людини та конструкції автомобіля, від дефіциту часу на профілактику, перевантажень інформацією, малого навантаження на органи чуття, умов праці та побуту та ін.

Оскільки для забезпечення роботи необхідна значна кількість технічного майна, то створені складські приміщення для зберігання автомобільного палива, мастильних матеріалів, автошин, металів, агрегатів, деталей, вузлів, інструменту та інших цінностей. Заправка паливом 210 автобусів РАФ -2203-01 здійснюється 8 стаціонарними колонками потужністю близько 60 л/хв.десь за 1,5 год.

Обраний відкритий спосіб зберігання з системою водопідігрівання двигунів у холодну пору забезпечує ефективне використання транспорту по перевезенню пасажирів, зменшує кількість зривів рейсів.

Створення даних умов роботи підрозділів та персоналу забезпечить функціонування даного пасажирського АТП, сприятиме подальшому удосконаленню та розвитку виробничого процесу шляхом з’ясування та вирішення виникаючих проблем при безперервній роботі АТП.

 


Сейчас читают про: