double arrow

Токтагулова Асемгуль Константиновна

ИСТОРИЯ РОДОВ

Висновок

Про вплив канонічного права на практичну правову життя можна сказати, що його йшло “вшир” і “всередину”. Чи не меншою мірою це ж стосується скандинавських країн. Основною причиною поширення і сфери впливу канонічного права зводилася до того, що духовенство, що було скрізь і контролювало всіх через піклування про душі, сповідь і помилкове уявлення про покаянні, виглядали однорідну ідеологічну силу, частково перетворену в складно диференційовану систему служби й управління. У цій країні афоризмом є вислів у тому, що церква утворилася раніше держави. Для Західної Європи загалом справедливо те, що світський правопорядок, органи управління та правосуддя структурі державної влади ще період пізнього Середньовіччя насправді сильно поступалися церковним порядків.

У XVI столітті реформація підірвала позиції католицькій Церкві і послабила вплив канонічного права. На Тридентском соборі (1545-1563 рр.), хоч і що проходила під гаслами контреформации, був здійснено корінний перегляд норм канонічного права, зокрема рішення самого собору. Потеснённое реформацією канонічне право продовжувало залишатися у західноєвропейському суспільстві в в Новий час як своєрідним юридичним феноменом, а й важливим духовним чинником, які надали безпосереднє вплив на правову культури і на духовне життя католицьких країн.

Таким чином, важливе не тільки церковне значення, а й світське значення в появі канонічного права. За допомогою нього римські Папи зуміли вплинути на римських імператорів на користь церкви. Канонічне право також вплинуло на розвиток судочинство.

Можна відзначити, що канонічне право було покладено в середньовіччі, коли релігійне право було панівним. І в ці роки церква добре себе почувала. Канонічне право визнається як критерій судження, деякі його норми запозичені у діючому праві.

Список використаної літератури:

1. Організація міста на основі локаційного привілею. Розрізняють локацію правову та просторову.

2. Ісаєвич Я. Адміністративно-правовий устрій Дрогобича в добу феодалізму (до кінця XVII ст.) // 3 історії УРСР. - № 6-7 - Київ, 1962. - С 19.

3. Тарановский Ф. Обзор памятников маґдебургского права западно- русских городов литовской эпохи.- Варшава, 1897. - С. 15.

4. ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. - С.-Петербург, 1843. - Т. 2 - С. 196; Маркевич О. Печатки міст Галичини як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання. - Київ, 1966. - Вип. 2 - С. 226.

5. ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. - С 216. Kaczmarczyk Z. KolonizacjaniemieckanawschododOdry-Poznari, 1945-S. 124.

6. Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. - Lwow, 1844. - S. 8-9.

7. Аннерс Еге. Історія європейського права (перекл. зі швед.) / Ин-т Європи. - М.: Наука, 1994. 397 з.

8. Загальна історія держави й права: підручник / Під ред. К.И.Батыра. - М.: Юристъ, 1998. 456 з.

9. КУРС ЛЕКЦИЙ по Історії держави й права розвинених країн / Сост. Л.В.Красовцев. - Архангельськ: ВИУ, 1996. 163 з.

10. Історія держави й права розвинених країн. Частина 1. Підручник для вузів. / Під ред. проф. Н.А.Крашенинниковой і проф. О.А.Жидкова. - М.: Видавнича група ИНФРА М - НОРМА, 1997. 480 з.

11. Максимов О.В. Курс лекцій з держави і право розвинених країн / Архан

Диагноз предварительный: Беременность. 38 недель. Первый период родов, положение плода продольное, первая позиция, передний вид, затылочное предлежание.

Диагноз окончательный: Пролапс митрального клапана. Роды самопроизвольные в переднем виде затылочного предлежания. В сроке 38 недель беременности.

Время курации: с 17:00 до 8:00

Куратор: Абзельбеков Ж. М., 433 группа, ОМФ

Семей – 2013 год.

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

1. Ф.И.О. роженицы: Токтагулова Асемгуль Константиновна

2. Возраст: 21.06.1989год (24 года)

3. Национальность: казашка

4. Место работы: Бескарагайский дом творчества, учитель

5. Место жительства: Бескарагайский район, с. Глуховка, ул. Пионерская, дом 13

6. Дата и время поступления в родильное отделение клиники: 30.04.2013 года, 20 часов 30 минут.

7. Дата и время начала курации: 28.11.2013 года, 10 часов 30 минут.

8. Место наблюдения во время беременности (СВА, женская консультация): по месту жительства

II. ЖАЛОБЫ

При поступлении: появление схваткообразных болей в нижней части живота, длительностью 30 – 40 секунд, с интервалом в 4 минуты.

На момент курации: появление схваткообразных болей в нижней части живота, длительностью 30 – 40 секунд, с интервалом в 4 минуты.

III. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Родилась 21 июня 1989 года. С 7 лет пошла в школу. Имеет среднее специальное образование. Работает учителем в Бескарагайском доме творчества.

Живет в 3-х комнатном частном доме с мужем. Питание и условия проживания удовлетворительные.

Туберкулез, вирусный гепатит, венерологические заболевания отрицает.

Аллергологический анамнез не отягощен.

Вредные привычки отрицает.

Гемотрансфузии, внутривенных, внутримышечных инъекции не было.

IV. СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ

Менструальная функция: Менструации с 13 лет, установились не сразу – 14 лет, регулярные, по 7 дней, через 23 дня, величина кровопотери умеренные. Дата последней менструации: 21.02.2013года.

Гинекологические заболевания – эрозия шейки матки, 2011 год.

Детородная функция:

Половая жизнь с 18 лет, замужем. Муж – 28 лет, здоров. Брак зарегистрирован.

На первом году половой жизни наступила первая беременность.

Контрацепция – презервативы.

Течение настоящей беременности:

· дата взятия на учет: 20.05.2013 года,

· срок беременности при первой явке: 11 недель, 2 дня,

· регулярность посещения: ежемесячно (9 раз).

Течение беременности по триместрам.

1 триместр – без осложнений.

2 триместр – без особенностей.

3 триместр – на 32 неделе стационарное лечение, хронический бронхит, обострение.

Первое шевеление плода- 18 неделя беременности.

V. ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Общее состояние удовлетворительное. Вес 71 кг 300 гр. Рост 162 см. Температура тела 36,4.

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Телосложение правильное. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, влажные чистые. Подкожно-жировая клетчатка развита нормально. Лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненны. Степень развития и тонус мышц в норме. Костно-суставная система – без патологии.

Система органов дыхания: дыхание через нос свободное. Грудная клетка конусовидной формы. Перкуторно определяется легочной звук. Аускультативно над легкими – везикулярное дыхание. ЧДД – 19/мин.

Сердечно-сосудистая система – тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 79/мин. АД на обеих руках 120/80 мм рт.ст.

Система пищеварения – язык чистый, влажный. Живот мягкий, безболезненный при пальпации.

Органы мочевыделения – мочеиспускание свободное, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, отеков нет.

Эндокринная система – без патологии.

Нервная система – без особенностей.

VI. СПЕЦИАЛЬНОЕ АКУШЕРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

Осмотр живота: живот овоидной (яйцевидной) формы, увеличен за счет беременной матки, расхождения мышц передней брюшной стенки, матка с четкими контурами.

Пальпация живота: матка возбудима, болезненна при пальпации. Окружность живота 103 см, высота стояния дна матки над лоном 40 см.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: